Αρχαία Πανδοσία στο Καστρί ΔΔ. Φαναρίου του Δήμου Πάργας

Η Πανδοσία ήταν αποικία των Ηλείων, και βρίσκεται στo λόφο του σημερινού χωριού Καστρί ΔΔ. Φαναρίου του Δήμου Πάργας Ν. Πρέβεζας. Η ακρόπολη αυτή δεσπόζει σε όλη την περιοχή, και...

Ζαχαριάς, το πρωτοπαλίκαρο του Φώτου Τζαβέλα από το Τσαγκάρι

Εκτός από τις ένδοξες φάρες των αετών του Σουλίου μας, οι οποίες κατοικούσαν μέσα στο Σούλι και στο Τετραχώρι, υπήρξαν και φάρες που κατοικούσαν στο Επταχώρι και τα Παρασουλιώτικα χωριά,...