ΕΚ: Άλμα προς τα εμπρός ο νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας

Τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας ένα από τα κεντρικά δομικά στοιχεία μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας εγκαινίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετικές ανακοινώσεις των επιτρόπων Μαργαρίτη Σχοινά και Στέλλας Κυριακίδου.

Το νέο εργαλείο θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται υγειονομική περίθαλψη στους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα υγείας τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλα κράτη μέλη. Παράλληλα θα προωθήσει μια ενιαία αγορά για ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα υγείας προσφέροντας ένα συνεπές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τη χρήση δεδομένων υγείας για έρευνα, καινοτομία, χάραξη πολιτικής και ρυθμιστικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Ικανοποίηση Μαργαρίτη Σχοινά και Στέλλας Κυριακίδου

Την ικανοποίηση του για τον πρώτο κοινό χώρο δεδομένων της ΕΕ εξέφρασε πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας, όπως τόνισε, θα είναι μια «νέα αρχή» για την ψηφιακή πολιτική υγείας της ΕΕ, κάνοντας τα δεδομένα υγείας να λειτουργούν για τους πολίτες και την επιστήμη.

Από την πλευρά της η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδη υπογράμμισε πως τίθεται σε εφαρμογή ένας άλλος πυλώνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που αποτελεί μια θεμελιώδη αλλαγή παιχνιδιού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ. Τοποθετεί τους πολίτες στο επίκεντρό του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους για να λάβουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτά τα δεδομένα, στα οποία δίδεται πρόσβαση με ισχυρές διασφαλίσεις για την ασφάλεια και το απόρρητο, θα αποτελέσουν επίσης θησαυρό για επιστήμονες, ερευνητές, καινοτόμους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εργάζονται για την επόμενη σωτήρια θεραπεία. Η ΕΕ κάνει ένα πραγματικά ιστορικό βήμα προς την ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη στην της ΕΕ».

Πώς θα λειτουργεί η σούπερ βάση δεδομένων

Χάρη στο νέο εργαλείο, οι άνθρωποι θα έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν. Μπορούν εύκολα να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα με άλλους επαγγελματίες υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών για να βελτιώσουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Οι πολίτες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους και θα μπορούν να προσθέτουν πληροφορίες, να διορθώνουν λανθασμένα δεδομένα, να περιορίζουν την πρόσβαση σε άλλους και να λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και για ποιο σκοπό.

Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι οι περιλήψεις ασθενών, οι ηλεκτρονικές συνταγές, οι εικόνες και οι αναφορές εικόνων, τα εργαστηριακά αποτελέσματα, οι εκθέσεις εξιτηρίου εκδίδονται και γίνονται αποδεκτές σε κοινή ευρωπαϊκή μορφή .

Η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια θα καταστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις. Οι κατασκευαστές συστημάτων ηλεκτρονικών αρχείων υγείας θα πρέπει να πιστοποιήσουν τη συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα.

Για να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν ψηφιακές αρχές υγείας. Αυτές οι αρχές θα συμμετέχουν στη διασυνοριακή ψηφιακή υποδομή που θα υποστηρίζει τους ασθενείς να μοιράζονται τα δεδομένα τους διασυνοριακά.

Βελτίωση της χρήσης δεδομένων υγείας για έρευνα, καινοτομία και χάραξη πολιτικής

Δημιουργείται επίσης ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο για τη χρήση δεδομένων υγείας για σκοπούς έρευνας, καινοτομίας, δημόσιας υγείας, χάραξης πολιτικής και ρυθμιστικούς σκοπούς. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι ερευνητές, οι καινοτόμοι, οι δημόσιοι φορείς ή η βιομηχανία θα έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων υγείας υψηλής ποιότητας, ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη σωτήριων θεραπειών, εμβολίων ή ιατρικών συσκευών και για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και πιο ανθεκτικά συστήματα υγείας.

Για την πρόσβαση ερευνητών, εταιρειών ή ιδρυμάτων σε αυτά τα δεδομένα απαιτείται άδεια από φορέα πρόσβασης σε δεδομένα υγείας, που θα συσταθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Η πρόσβαση θα παραχωρηθεί μόνο εάν τα ζητούμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς , σε κλειστά, ασφαλή περιβάλλοντα και χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του ατόμου. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των δεδομένων για αποφάσεις που είναι επιζήμιες για τους πολίτες, όπως ο σχεδιασμός επιβλαβών προϊόντων ή υπηρεσιών ή η αύξηση των ασφαλίστρων.

Οι φορείς πρόσβασης σε δεδομένα υγείας θα συνδεθούν με τη νέα αποκεντρωμένη υποδομή της ΕΕ για δευτερεύουσα χρήση η οποία θα δημιουργηθεί για την υποστήριξη διασυνοριακών έργων.

Ανταπόκριση από Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνης/ertnews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αρέσει σε %d bloggers: