Ανάρτηση Δασικών Χαρτών και στον Δήμο Πάργας. Ενστάσεις έως 24/6/2021

Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.: 22182/26 – 02 – 2021 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου Δ/νσης Δασών Πρέβεζας, αποφασίσθηκε η ανάρτηση του θεωρημένου Δασικού Χάρτη περιοχών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Ζηρού, Πάργας και Πρέβεζας, του συνόλου της Π.Ε. Πρέβεζας

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα και της μορφής των εμφανιζόμενων στο χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών (…).

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αρέσει σε %d bloggers: