Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ήθελε να θέσει την ΕΒΕ στο 1,05 από το 0,8 που τελικά επιλέχτηκε

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών των εν Ελλάδι Πανεπιστημίων. Βάσει του σχετικού νόμου, αυτές καθορίζονται ουσιαστικά από τον μέσο όρο των επιδόσεων στα τέσσερα μαθήματα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου όλων των συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, πολλαπλασιαζόμενο επί έναν συντελεστή μεταξύ 0,80 και 1,20, τον οποίο εισηγούνται τα Τμήματα και αποφασίζει η Σύγκλητος του κάθε Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις παραμέτρους που συνεπάγεται η θεσμοθέτηση της ΕΒΕ, αλλά κυρίως την επιστημονική άποψή του σχετικά με το απαιτούμενο γνωσιακό επίπεδο των εισαγομένων φοιτητών στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ουσιαστικά το έργο του και να διασφαλίσει την επιτυχή αποφοίτηση των φοιτητών του, ύστερα από έντονη μελέτη και προβληματισμό, και με πλήρη συνείδηση της σημασίας του ζητήματος, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον συντελεστή ΕΒΕ 1,05.

Ωστόσο, ο συντελεστής ΕΒΕ που τελικώς ορίστηκε για το Τμήμα Μαθηματικών είναι 0,80.

Ο συντελεστής αυτός επελέγη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, από το υπουργείο Παιδείας κατόπιν της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία υπερψήφισε, με ψήφους 18 υπέρ και 17 κατά, την πρόταση του κ. Πρύτανη, να μην ανακοινωθούν στο υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές ΕΒΕ των Τμημάτων που εισηγήθηκαν στη Σύγκλητο συντελεστή μεγαλύτερο ή ίσο του 1,00.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

H επιλογή του συντελεστή ΕΒΕ στο 0,80 δεν είναι επιλογή του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

H επιλογή του συντελεστή ΕΒΕ στο 0,80 δεν τεκμαίρεται από κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο και δεν συμβαδίζει με τον τρόπο που το Τμήμα Μαθηματικών προσεγγίζει ζητήματα ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος οδήγησε στην πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του από την ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) με άριστη επίδοση, τοποθετώντας το μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών τμημάτων της ημεδαπής.

Σε συνέχεια δύο ήδη σχετικών ψηφισμάτων με κύριο αποδέκτη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δηλώνει ρητά – ιδιαίτερα προς τους μελλοντικούς φοιτητές του – ότι θα συνεχίσει απαρέγκλιτα να προσπαθεί για την παροχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου σπουδών στη βάση των δυνατοτήτων του, θεωρώντας ότι αυτή είναι η υποχρέωσή του έναντι της ελληνικής μαθηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των φοιτητών του και, μέσω αυτών, της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *