Ζαχαριάς, το πρωτοπαλίκαρο του Φώτου Τζαβέλα από το Τσαγκάρι

Εκτός από τις ένδοξες φάρες των αετών του Σουλίου μας, οι οποίες κατοικούσαν μέσα στο Σούλι και στο Τετραχώρι, υπήρξαν και φάρες που κατοικούσαν στο Επταχώρι και τα Παρασουλιώτικα χωριά,...